Transparentní účet

Zde je možno sledovat hospodaření spolku s finančními prostředky.